Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Jako trzeci typ projektu jaki może wystąpić jest "wsparcie szkoleniowo-doradcze" składające się z trzech różnych form wsparcia: takich jak: a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, b)pomoc w przygotowaniu biznesplanu, c)doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością. Czy wszystkie formy wsparcia w ramach wymienionych podpunktów (a,b,c) muszą wystąpić razem w projekcie w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego? Czy jest możliwość że będzie to tylko wsparcie wymienione w podpunkcie a) i b) lub a) i c)? Jakie są wartości wsparcia z podpunktu b) i c) (podana jest wartość, tylko formy wsparcia wykazanej w podpunkcie a) 700 zł i łącznej wartości wsparcia szkoleniowo-doradczego jako 2500) zł?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę