Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy wydatki związane z udzieleniem wsparcia w postaci preinkubacji mają być ujęte w budżecie jako pomoc de minimis, w związku z wystawieniem w przyszłości zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i biorac pod uwagę ryzyko nie założenia działalności?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę