Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy projekt może zakładać udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego części uczestnikom a pozostałym wsparcie w postaci preinkubacji? Czy takie same formy wsparcia mają być kierowane do wszystkich uczestników?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę