Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy można zawrzeć w rekrutacji informację iż przyjmiemy określoną ilość wniosków z danego terenu (np. 200), po to aby móc oszacować realne koszty przeprowadzenia rekrutacji?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę