Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy kwota za ocenę wniosków w procesie rekrutacji, którą się płaci na rzecz członków komisji (KOW-komisja oceny wniosków) - to są koszty pośrednie czy bezpośrednie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę