Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest założenie w projekcie jednakowej wysokości wsparcia pomostowego dla wszystkich uczestników, którzy je otrzymają, czy też powinno się je różnicować, w zależności od opracowanych biznesplanów?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę