Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest założenie w projekcie jednakowej kwoty dotacji bezzwrotnej dla wszystkich uczestników, którzy ją otrzymają, czy też powinno się ją różnicować, w zależności od opracowanych biznesplanów?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę