Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w punkcie 4.1 konieczne jest umieszczenie zapisu w następującym brzmieniu: "Przewidziane do realizacji zadania będą zgodne ze Standardem udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu"?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę