Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy działania rekrutacyjne związane z oceną merytoryczną formularzy aplikacyjnych, układaniem list rankingowych kandydatów, etapem rozmowy z doradcą zawodowym i z komisją rekrutacyjną mogą być wyszczególnione w punkcie 4.1 jako zadanie, a co za tym idzie mogą być wliczane w koszty bezpośrednie projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę