Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy koszt działań związanych z okresową oceną merytoryczną realizowanego biznesplanu, warunkującą przyznawanie kolejnych transz wsparcia pomostowego, to koszt pośredni czy bezpośredni?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę