Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu możliwe jest przewidzenie lunchu lub obiadu w trakcie 8-godzinnego szkolenia oraz zwrotu kosztów dojazdu uczestników szkolenia? Czy w ramach puli środków na wsparcie doradczo-szkoleniowe w kwocie 2500 zł na uczestnika zawierają się również koszty lunchu, przerw kawowych i zwrot kosztów dojazdów uczestnika na szkolenie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę