Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy uczestnikiem projektu może być osoba ubezpieczona w KRUS i zarejestrowana jednocześnie w PUP jako osoba bezrobotna (posiadająca gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę