Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy umowa ramowa (zawarta pomiędzy UP a inkubatorem) równa się umowie uczestnictwa w projekcie? Z uwagi, na fakt, iż UP zostanie przyznana pierwsza forma wsparcia, czyli preinkubacja?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę