Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

"Jeżeli uczestnik projektu w wyniku wsparcia inkubatora podjął działalność gospodarczą należy wydatki związane z działalnością inkubatora przypadające na tego uczestnika zaliczyć mu w poczet pomocy de minimis i wystawić stosowne zaświadczenie" - co w przypadku, gdy działalność nie zostanie uruchomiona?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę