Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy wydatki ponoszone w ramach wsparcia technicznego i merytorycznego zaliczają się do kosztów bezpośrednich i czy istnieją widełki kosztowe, w których preinkubacja ma się mieścić (kwota max.), np. czy szkolenia w ramach preinkubacji również muszą mieścić się w kwocie 2 500,00 zł na UP?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę