Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Jak należy rozumieć zdanie "Inkubator udostępnia uczestnikowi projektu zaplecze techniczne i merytoryczne"?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę