Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Jeżeli w budżecie uwzględnione jest wsparcie pomostowe oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej (de minimis), to czy wkład własny w postaci 5% liczy się od ogółu budżetu czy tylko od wydatków bez pomocy publicznej/de minimis?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę