Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy kwota wsparcia na założenie działalności uczestników projektu należy obliczyć za rok 2014 czy na dzień składania wniosku?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę