Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w pkt 4.1. wniosku można jedno zadanie opisać w kilku pozycjach, tzn. w poz. nr 1 i 2 , w nazwie zadania wykazać Zadanie 1 i w obu pozycjach zawrzeć szczegółowy opis tego zadania?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę