Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy za koszt kwalifikowalny uznawany jest koszt dojazdu trenerów na szkolenia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę