Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu, które może trwać np. około 5h wlicza się do kwoty 700,00 zł na osobę?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę