Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy Beneficjentem może być osoba/oragnizacja, która nie miała obrotów i dopiero co rozpoczeła swoją działalność?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę