Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy jeśli uczestnik będzie odbywał staż w organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność gospodarczą, to będzie to traktowane jako wolontariat i wtedy uczestnik nie otrzyma stypendium?

 Przejdź na górę