Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy możliwe jest ujęcie we wniosku o dofinansowanie projektu wynagrodzenia opiekuna stażysty w postaci dodatku do wynagrodzenia jako wkład własny w formie wolontariatu?

 Przejdź na górę