Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Jaki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej będzie obowiązywał dla osoby po 50 r.ż. będącej jednocześnie kobietą i os. z niskimi kwalifikacjami?

 Przejdź na górę