Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy możliwa jest w ramach projektu realizacja szeroko rozumianego wsparcia indywidualnego tj. psychologa, prawnika, fizjoterapeuty itp.?

 Przejdź na górę