Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach konkursu możliwe jest realizowanie dla os. dorosłych kursów komputerowych prowadzących do nabycia takich kwalifikacji lub kompetencji, które pozwolą na wykonywanie danego zawodu, kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kwalifikacji, ale nie odnoszące się wprost do nazwy zawodu np. aby być Administratorem stron internetowych?

 Przejdź na górę