Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania osób wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska w potencjale kadrowym?

 Przejdź na górę