Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

W załączniku nr 7 do Regulaminu jest zapis, iż "usługi pośrednictwa pracy powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia". Czy w związku z tym, przy założeniu, że usługa będzie zlecona agencji, maksymalne stawki jakie można zastosować wynikają z punktu 2.1 "Personel projektu" ww. załącznika (czyli 80 zł/godz)?

 Przejdź na górę