Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy opis trwałości projektu należny odnieść jedynie do zaplanowanego w projekcie subsydiowanego zatrudnienia, zakupu środków trwałych oraz wpływu rezultatów na ograniczenie zdiagnozowanych barier równościowych?

 Przejdź na górę