Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku realizacji szkolenia przez Wnioskodawcę, prawidłowym będzie założenie w budżecie projektu kosztów realizacji szkolenia jako jedna pozycja budżetowa np. koszt realizacji szkoleń indywidualnych dla uczestników i podanie kwoty ogólnej, czy należy rozpisać poszczególne koszty ?

 Przejdź na górę