Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy we wniosku należy wskazywać wymiar zaangażowania (ilość czasu) tylko personelu projektu w ramach kosztów bezpośrednich, czy też dotyczy to kosztów pośrednich?

 Przejdź na górę