Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy uwzględnienie wszystkich wymienionych pięciu grup docelowych jest obowiązkowe tzn.: kobiety, osoby po 50.r.z., niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach?

 Przejdź na górę