Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy aby spełnić kryterium premiujące nr 6: Projekt zakłada aktywizację zawodową w obszarze srebrnej gospodarki lub w obszarze specjalizacji regionalnych wystarczy, jeżeli jedno z czterech oferowanych uczestnikom szkoleń będzie dotyczyło: srebrnej gospodarki lub obszaru specjalizacji regionalnych?

 Przejdź na górę