Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Załóżmy, iż projekt jest planowany w okresie 01.10.2017-31.12.2017. Ostatnia grupa uczestników kończy wsparcie udzielane w projekcie w dniu 30.11.2017. Jaki należy podać termin mierzenia efektywności zatrudnieniowej w momencie, gdy 3 miesięczny okres przypadnie na okres po zakończeniu realizacji projektu? Czy należy podać datę do końca projektu (w przytoczonym przykładzie byłby to: 31.12.2017)? Czy też należy podać datę, która wykracza poza okres realizacji projektu (w przytoczonym przykładzie byłby to: 28.02.2018)?

 Przejdź na górę