Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Barierą uczestnictwa w projekcie dla części osób może być konieczność pełnienia obowiązków opiekuńczych. Czy w takim przypadku koszt opieki nad osobą zależną może być kosztem bezpośrednim w projekcie?

 Przejdź na górę