Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy ukończenie kursu czeladniczego np. w zakresie fryzjerstwa jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Uczestników Projektu kwalifikacji zawodowych?

 Przejdź na górę