Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Wnioskodawca jest instytucją szkoleniową, która posiada uprawnienia Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia na poziomie Technik Masażysta, ponadto instytucja posiada akredytację Kuratorium Oświaty do kształcenia na ww. kierunku. Czy w takim przypadku w ramach realizacji projektu można zaplanować kurs masażu I stopnia? Należy podkreślić, iż nie ma instytucji zewnętrznej, która mogłaby przeprowadzić Egzamin Zewnętrzny w ww. zakresie.

 Przejdź na górę