Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Jeżeli wnioskodawca posiada własny budynek i chciałby wnieść wkład własny w formie niepieniężnej tj. poprzez udostępnienie sal szkoleniowych niezbędnych do realizacji projektu, w jaki sposób musi zostać oszacowana wycena wniesionego wkładu własnego [np. w oparciu o taryfikator wynajmu sal dla podmiotów zewnętrznych, który obowiązuje u wnioskodawcy czy w oparciu o stawki rynkowe w ww. zakresie]?

 Przejdź na górę