Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy jest przewidziany maksymalny koszt na jednego uczestnika? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 Przejdź na górę