Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach projektu uczestnicy mogą zostać objęci wsparciem wynikającym z art. 53a punkt 2 podpunkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia... tj. przygotowanie zawodowe dorosłych w postaci przyuczenia do pracy dorosłych?

 Przejdź na górę