Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy subsydiowane zatrudnienie należy rozumieć jako refundację kosztów (wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne), jeśli tak to przez jaki okres i w jakiej kwocie?

 Przejdź na górę