Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy jeżeli Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 10 lat projekt POKL z dzialania 7.4 dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych oraz projekt z POKL z działania 9.3 gdzie kursami przekwalifikowującymi i podnoszącymi kwalifikacje byli objęci również bezrobotni i osoby nieaktywne zawodowo, to kryterium dostępu mówiące o realizacji min. 2 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej będzie przez Wnioskodawcę w tym przypadku spełnione?

 Przejdź na górę