Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

W projekcie przewidziano wskaźniki efektywności zatrudnieniowej, na jaki okres oraz na jaki wymiar etatu musi być zatrudniony uczestnik projektu po otrzymaniu wsparcia aby spełnić wskaźniki?

 Przejdź na górę