Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Istnieje zapis w dokumencie: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: na stronie 19 w przypisach: Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu. Czy oznacza to, że jeśli skierujemy przeszkolone osoby do odbycia stażu do organizacji pozarządowej, to będzie to obligatoryjnie na zasadach wolontariatu i osoby odbywające staż nie dostaną wsparcia stażowego (w wysokosci minimum krajowego)?

 Przejdź na górę