Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy koszty rekrutacji uczestników powinny być uwględnione w kosztach bezpośrednich, czy pośrednich?

 Przejdź na górę