Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Wnioskodawca chciałby założyć, iż usługa prowadzenia szkoleń (tzw. usługa trenerska) jest możliwa w dwóch wariantach, tj. zarówno przez personel projektu zatrudniony na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowy zlecenia lub umowa z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą czynności osobiście), jak i podwykonawcę usługi tj. firmę szkoleniową, która miałaby obowiązek zapewnienia trenerów do realizacji usługi (usługa zlecona obejmowałaby wyłącznie usługę trenerską). Czy powyższe założenie - tj. założenie we wniosku o dofinansowanie obydwu wariantów realizacji usługi trenerskiej - jest w ogóle dopuszczalne? Jeśli tak, to czy w niniejszej pozycji budżetowej wydatek należy oznaczyć jako „personel projektu” czy nie?

 Przejdź na górę