Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy sprzęt dla potrzeb realizacji stażu typu: meble biurowe (biurko, fotel, szafka) oraz komputer należy zakwalifikować do kategorii środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu czy kategorii środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu ?

 Przejdź na górę