Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach projektów służących realizacji staży zawodowych możliwe jest nabycie środków trwałych lub pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych będących własnością Wnioskodawcy, który to sprzęt stanowi niezbędne wyposażenie stanowiska pracy stażysty?

 Przejdź na górę