Często zadawane pytania do konkursu- Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach szkoleń zawodowych (hydraulik, glazurnik, elektryk itp.) jest możliwość: zwiększenia maksymalnej przypadającej (średniej) kwoty 2 tys. złotych na osobę szkoloną, zakupu matriałów budowlanych (potrzebnych do prowadzenia zajęć praktycznych) jeśli tak, czy należy to zrobić za kwoty przewidziane na uczestników szkolenia ? Czy koszty takie jak dojazdy do miejsca pracy/wyżywienie osoby szkolonej, rozliczane są osobno, czy w ramach ww. 2 tys. złotych przypadających średnio maksymalnie na jedną osobę?

 Przejdź na górę